Новости Харькова и Украины (МедиаПорт)
English version Українська версія Русская версия
 
Меню
Архив
Поиск
Топ-20
О газете
Пресса Харькова
Страницы
Первая полоса
Неделя стр. 2,3
Власть стр. 4,5
Мегаполис стр. 6
Афиша стр. 7
Объектив-TV стр. 8
О душе стр. 9
Объектив-TV стр. 10,11,12,13,14
Лица стр. 15
Культурный разговор стр. 16
Спорт стр. 17
Игрища стр. 18
MediaPost on-line
сколько получает простой слуга народа?
Кушнарев поставил Шаповалова в неудобное положение
Колонка редактора
Новое веяние — фальшивые книги
Мегаполис Стр. 6
Также на странице:

Сергiй Соболєв: «Литвину немає мiсця в пропрезидентському блоцi»«Експрес», http://www.expres.ua «Партiя Пинзеника» iнiцiює скасування назви та заборону улюбленої партiї Президента «Наша Україна» (Вiктора Пинзеника) виступила iз несподiвано радикальною заявою на адресу своїх соратникiв: вона iнiцiює скасування реєстрацiї партiї «Народний союз «Наша Україна» (почесний голова — Президент Вiктор Ющенко) та її заборону в Українi, а також вiдставку мiнiстра юстицiї Романа Зварича!

Вiдповiдну скаргу поширив один iз адвокатiв «НУ» Вадим Єсауленко. У нiй адвокат заявляє, що рiшення Мiнiстерства юстицiї про реєстрацiю партiї НСНУ є неправомiрним i пiдлягає скасуванню, а мi-нiстра юстицiї, який ухвалив його, члена НСНУ Романа Зварича треба вiдправити у вiдставку i притягнути до вiдповiдальностi. Єсауленко, зокрема, наголошує, що, вiдповiдно до закону «Про полiтичнi партiї в Українi», назва полiтичної партiї та її символiка не можуть збiгатися з назвою iншої (зареєстрованої) полiтичної партiї.

Чи означає це, що партiя, члени якої свого часу активно пiдтримали кандидата Ющенка i нинi обiймають мiнiстерськi посади у Кабмiнi й сидять у керiвних крiслах iнших солiдних установ, нинi фактично оголосили вiйну Президентовi?

Про це Експрес і розпитував представника Президента у парламентi Сергiя Соболєва.

— Це нормальна реакцiя партiї Пинзеника на абсолютно безглуздi та некомпетентнi дiї мiнiстра юстицiї, який не розбирається в українському законодавствi. Адже рiшення стосовно скасування реє-страцiї, або ж назви партiї, приймається виключно Верховним Судом із подання Мiн’юсту.

Тому повiдомлення про скасування нашого партiйного бренду ми сприймаємо лише як полiтичну заяву Романа Зварича. Вiдтак, оскiльки нiякого рiшення Верховного Суду немає, «Наша Україна» як партiя й надалi iснува-тиме.

А паралельно ми iнiцiюватимемо питання про вiдставку мiнiстра юстицiї, який керується не законом, а полiтичними вподобаннями. Адже, як вiдомо, Зварич є членом Народного союзу «Наша Україна» i тепер намагається встромляти палицi в колеса iншим полiтичним силам.

— Чи не побоюєтесь, що через таку позицію можете накликати на себе гнiв Президента?

— Нагадаю, що свого часу ми перейменували ПРП в «Нашу Україну» лише з однiєї причини — аби пришвидшити процес створення єдиної партії. Однак ця ідея фактично провалилася: було створено не потужну полі-тичну силу, а чергову — 116-ту — партiю в реєстрi Мiн’юсту.

А тому, оскiльки не вийшло сформувати єдину партiю, слiд термiново приступати до формування блоку. Адже ми й далi залишаємось пропрезидентською партiєю. Перший крок для цього вже зроблено: є заява чотирьох лiдерiв — Тимошенко, Пинзеника, Костенка й Тарасюка, в якiй вони звернулися до Народного союзу з проханням припинити розмови про так звану єдину партiю i переходити до формування блоку. При цьому бажано обходитися без усiляких перевертнiв, зрад-никiв та перебiжчикiв.

— Ви натякаєте на партiю Литвина?

— Я не натякаю, а говорю прямо: Литвин однозначно зайвий у майбутньому блоцi. Спiкер обрав свiй шлях. Це шлях консолiдацiї усiх тих, хто ранiше служив старому режимовi й був у лавах СДПУ(о), «Регiонiв» та iнших сил, якi так активно пiдтримували Януковича. Тому було б логiчно, якби вони йшли на вибори окремо — або нарiзно, або єдиним блоком.

А далi час покаже: коли матимемо новий парламент, то я не виключаю навiть спiвпрацю з цими силами. Усе залежатиме вiд того, якi вони наберуть вiдсотки i якi програми висунуть. Це полiтика i тут нiколи не слiд казати «нiколи».

— А якщо Ющенко наполягатиме на присутностi Литвина у блоцi?

— Про недоцiльнiсть такого кроку ми говоритимемо постiйно й публiчно. Якщо ж нашi аргументи не будуть сприйнятi, то наша участь у блоцi стане неможливою. Однак, я думаю, що до нас все ж дослухаються. Адже вже реально iснує вищезгаданий «пакт чотирьох», а все решта — поки-що декларацiї.

— Однак Ющенко демонстративно перед телекамерами поєднує руки Тимошенко i Литвина, й наразi не ви-глядає на те, що б вiн мав намiр пожертвувати спiке-ром заради пiдписантiв «пакту чотирьох».

— Вiн це робить з iнших мотивiв. Адже не забувайте, що вибори виборами, а парламенту невдовзi треба буде працювати й приймати дуже потрiбнi для держави закони. А з ким же вiн має «мирити» Тимошенко — з соцiал-демо-кратами чи з комунiстами, якi вiдверто та демонстративно валять будь-яке рiшення i займаються полiтичним шантажем Президента?

Тобто, Ющенко реально оцiнює нинiшнiй розклад сил у Верховнiй Радi й намагається лише оптимiзувати її роботу. Наприклад, у демо-кратичнiй Нiмеччинi також створюються коалiцiї з партiй, якi воюють усе життя (наприклад, соцiал-демократи та християнські демократи) для вирiшення земельних питань. I таких прикладiв чимало. Ну, не з партiєю ж «Регiони» нам створювати союз!

Це якщо говорити про тактику. Однак щодо стратегiї, то на наступних виборах має створитись блок, у якому партiї Литвина бути не повинно.

— Однак Президент заявив, що на початку вересня повинен бути пiдписаний «троїстий пакт» Тимошенко, Безсмертного та Литвина. Це якось важко сприймати як намагання Вiктора Андрiйовича оптимiзувати роботу нинiшнього парламенту.

— Це також одна з декларацiй. Поки що, як я вже казав, пiдписана «заява чотирьох», у якiй ми звертаємося до Народного союзу з вимогою прокинутися й починати створювати реальний блок.

— I як на нього реагує голова НСНУ Роман Безсмертний?

— Поки що нiяк. Але ми чекаємо вiдповiдi, з ким вони: з Литвином, чи з нами.

— Питання до Вас, як до представника Президента у парламентi: на початку наступної сесiї парламент знову чекають бiйки, блокування трибуни та iншi ексцеси?

— Якщо нам вдасться сформувати парламентську коалiцiю з пропрезидентських сил i залучити у неї Народну партiю, то, думаю, нам вдасться прийняти закон про бюджет на 2006 рiк, закiнчити прийняття необхiдних актiв для вступу України до СОТ, привести окремi законодавчi акти у вiдповiднiсть до європейської правової бази.

— Ви вiрите в це?

— Не дуже. Бо вже зараз формується альянс мiж об’є-днаними есдеками, регiо-налами, комунiстами, до якого, на жаль, приєднується й партiя Литвина. I тодi шоу з мордобиттям повториться знову.

Адже, скажiмо, для комунiстiв, це єдина мож-ливiсть хоч якось нагадати про своє iснування. Адже, згiдно iз соцопитуваннями, їхнiй рейтинг «з’їхав» з 20 вiдсоткiв, якi вони мали у 2002 роцi, до п’яти. Тобто це полiтична сила, що вмирає, вона своє вiджила.

печатная версия | обсудить на форуме

Счетчики
Rambler's Top100
Rambler's Top100
Система Orphus
Все права на материалы сайта mediaport.info являются собственностью Агентства "МедиаПорт" и охраняются в соответствии с законодательством Украины.

При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на mediaport.info обязательна. При использовании материалов в печатной, телевизионной или другой "офф-лайн" продукции, разрешение редакции обязательно.
Техподдержка: Компания ITL Партнеры: Яндекс цитирования