Новости Харькова и Украины (МедиаПорт)
English version Українська версія Русская версия
 
Меню
Архив
Поиск
Топ-20
О газете
Пресса Харькова
Страницы
Первая полоса
Неделя стр. 2,3
Власть стр. 4,5
Экономика стр. 6,7
Контекст стр. 8
Афиша стр. 9
Объектив-TV стр. 10,11,12,13,14,15,16
Документ стр. 17
стр. 18
Одна история стр. 19
Культурный разговор стр. 20
Спорт стр. 21
Страна советов стр. 22
Напоследок стр. 23
MediaPost on-line
$1000000 для Харьковской прокуратуры
Военно-морской флот Харьковского метрополитена
Колонка редактора
Что такое ВТО, в которую мы хотим вступить?
Документ Стр. 17
 Затверджено рішенням ХІ сесії Харківської міськрад 

ПРАВИЛА торгівлі на ринках м. Харкова1.Загальні положення.
1.1. У цих Правилах використані такі терміни та визначення: Ринок — це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту та пропозицій. Універсальний ринок — ринок, призначений для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів різноманітного асортименту. Спеціалізований ринок — ринок по реалізації окремих груп товарів. Продовольчий ринок — ринок по реалізації продовольчих та харчових продуктів промислового виробництва, а також сільгосппродукції. Сільськогосподарський ринок — ринок, на якому здійснюється реалізація сільськогосподарської продукції, у тому числі виготовленої (вирощеної) в особистому господарстві, товаровиробниками, а також здійснюється торговельно-закупівельна діяльність.


Непродовольчий ринок — ринок, на якому здійснюється реалізація промислових товарів вітчизняного та імпортного виробництва.

Торговельний майданчик — в період переходу ринків до торговельно-сервісних комплексів має функції ринку.

Торговельно-сервісний комплекс — група взаємопов’язаних об’єктів, зосереджених в одному місці, у яких поруч з об’єктами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг функціонує ринок, із централізованим управлінням господарської діяльності, що за своїм типом, розміром та розташуванням функціонально відповідають потребам торговельної зони. Функціонування торговельно-сервісного комплексу забезпечує суб’єкт підприємницької діяльності.

Роздрібна торгова мережа — сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торгових автоматів, торговельних місць на ринках, а також пунктів ремонту предметів особистого користування та домашнього ужитку, не пов’язаного з виробництвом цих виробів. По ступені постійності місцезнаходження розрізняють стаціонарну та пересувну мережу, по характеру капітальності споруджень — магазини, торговельні павільйони, кіоски.

Роздрібна торгівля — сфера діяльності по продажі товарів, надання послуг на підставі усного або письмового цивільно-правового договору безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання.

Оптова торгівля — сфера підприємницької діяльності по придбанню та відповідному перетворенню товарів для наступної їхньої реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності.

Магазини — це стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, що займають окремі будівлі або приміщення та мають торговий зал для покупців.

Дрібнороздрібна торгова мережа — частина роздрібної торгової мережі, що складається з наметів, кіосків, пунктів пересувної торгівлі, автоматів, нестаціонарних торгових одиниць.

Торговий павільйон — пункт роздрібного продажу товарів, що займає відокремлену споруду полегшеної конструкції. Павільйон, який має торговий зал для покупців, відноситься до магазину. Павільйон, який не має торгівельного залу, відноситься до кіоску.

Кіоск — об’єкт дрібнороздрібної торгової мережі стаціонарного типу, некапітальної забудівлі, який займає відокремлене приміщення для організації продажу товарів без доступу в нього покупців.

Палатка — об’єкт дрібнороздрібної торгової мережі, збірно-розбірної конструкції, який займає відокремлене приміщення та не має торгового залу для покупців.

Контейнер — споруда для перевезення штучних вантажів широкої номенклатури. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск.

Криті столи — столи з покрівлями, які розташовані на відкритій території ринку. До критих столів відносяться також столи, які розміщені в будівлях та мають одну загальну покрівлю над декількома столами.

Відкриті столи — це столи без покрівлі, які розміщені на відкритій території ринку.

Пункт пересувної торгівлі — тимчасові торгові місця для здійснення роздрібного продажу товарів із використанням спеціально обладнаних транспортних засобів (автомагазини, авторозвозки, мото-, велоколяски, ручні візки) і торгівля на рознос.

Ринковий збір — це плата за торгові місця на ринках та в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з юридичних осіб та громадян, які реалізують сільськогосподарську й промислову продукцію та інші товари.

1.2. Ці Правила визначають вимоги щодо функціонування створених в установленому порядку ринків, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, надання в оренду торговельних місць, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил, безпеки праці, прав і обов’язків адміністрації ринків, суб’єктів підприємницької діяльності (продавців) на ринках, прав споживачів і вимог податкового законодавства.

1.3.Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми керується у своїй діяльності законодавством України.

1.4.Торгівлю на ринках можуть здійснювати — громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи, а також юридичні особи незалежно від форм власності (далі — продавці).

2.Основні задачі ринків

2.1.Забезпечення населення широким асортиментом товарів.

2.2.Організація процесів обслуговування на високому рівні за рахунок розвитку матеріально-технічної бази, яка забезпечує впровадження прогресивної технології товарообігу.

2.3.Дотримання прав та інтересів покупців відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

3.Класифікація ринків

Ринки можуть бути:

3.1.За конструкцією:

- криті, відкриті та комбіновані,

3.2.За часом діяльності:

- постійно діючі або сезонні,

- ранкові та вечірні;

3.3.За видами економічної діяльності:

- з оптової торгівлі, із роздрібної торгівлі та оптово-роздрібної торгівлі.

3.4.3а товарною спеціалізацією: продовольчі, непродовольчі, змішані, сільськогосподарські, спеціалізовані по реалізації окремих груп товарів (транспортних засобів, худоби і кормів, тварин і птахів, квітів тощо).

4.Порядок створення ринків і припинення діяльності ринків

4.1.Проектна документація щодо функціонального планування території ринку, розміщення приміщень, торговельних місць і об’єктів, їх кількості і розміру узгоджується з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, органами містобудування та архітектури, Державтоінспекції.

4.2.Рішення про організацію ринку, введення в експлуатацію чи припинення його діяльності приймається органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

4.3.Дозвіл на розміщення ринку видається органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати організацію роботи ринків. У разі порушення цих Правил строк дії дозволу на розміщення ринку призупиняється до усунення недоліків.

4.4.Експлуатація ринку без оформлення акту введення в експлуатацію та оформлення дозволу на його розміщення не допускається.

4.5.Питання зміни спеціалізації ринку, проведення реконструкції, модернізації, перепланування, переобладнання та забудівля території розглядаються органами місцевого самоврядування, в компетенцію яких входить рішення даних питань.

Не допускається організація додаткових торгівельних місць, які обмежують вільне пересування по ринку та не передбачених проектною документацією ринку.

4.6.Припинення чи зупинення діяльності ринку здійснюється у порядку та за умовами, передбаченими чинним законодавством.

5. Режим роботи ринку

5.1.Режим роботи ринку встановлюється за погодженням з органами місцевого самоврядування, які мають право вносити корективи стосовно режиму роботи ринків у передсвяткові та святкові дні, для проведення міських заходів.

5.2.Час роботи окремих об’єктів торгівлі регламентується загальним режимом роботи ринку.

5.3.У разі планового закриття ринку, окремих його приміщень або частин території (для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання) суб’єкт господарювання повинен не пізніше ніж за п’ять днів повідомити про це органи місцевого самоврядування, населення, продавців, розмістивши біля входу до ринку інформацію про порядок роботи ринку, дату та період закриття та оповістити про це через радіовузол ринку, засоби масової інформації.

5.4.При потребі закриття відокремленого об’єкта торгівлі (павільйону, палатки, кіоску тощо) під час роботи ринку продавець зобов’язаний вивісити оголошення з інформацією для покупців про причини та період закриття об’єкту, а у випадку закриття об’єкту більш ніж на годину робочого часу, окрім оголошення для відвідувачів, письмово сповістити про це адміністрацію ринку.

5.5.В випадку закриття ринку для виконання екстренних заходів при аварійних та надзвичайних ситуаціях інформація до відома продавців, покупців та органів місцевого самоврядування доводиться негайно.

6.Вимоги до утримання територій ринків та обладнання ринку

6.1.Територія ринку повинна мати: відділену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, підземні або наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи й виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під’їздів, телефонний зв’язок, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів та сміття, достатню кількість урн у зоні торгівлі, лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи.

6.2.Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості і негативно впливати на умови проживання населення.

6.3.Улаштування та утримання території ринків (організація продажу товарів) повинно відповідати затвердженій план-схемі ринку та відповідати вимогам Санітарних правил утримання територій населених міст (СанПіН N 4690-88) та Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного Державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23 (z0314-96) та зареєстрованих у Мінюсті України 19.06. 96 за N314/1339.

6.4.На вході до ринку розміщується вивіска із зазначенням:

-повної назви ринку та його власника,

-спеціалізації ринку,

-режиму роботи,

- графічно виконаного плану території з позначенням усіх стаціонарних об’єктів ринку (обов’язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи), пішохідних і транспортних маршрутів, аварійних виходів.

6.5.На видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд із розміщенням на ньому копій:

- свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, що експлуатує ринок,

- цих Правил, в тому числі перелік документів, які повинен мати продавець на торгівельному місці,

- витягів із: Закону України «Про захист прав споживачів» (1023-12), Ветеринарно-санітарних правил для ринків (z 0314-96), нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій,

- затверджених ставок ринкового збору та відповідальності за несплату ринкового збору,

- тарифів оплати за послуги, які надаються продавцям, торгуючим на ринках, та правил їх надання,

- інформації про адресу й номери телефонів органів, які забезпечують державний захист прав споживачів,

- місцезнаходження та телефон суб’єкта господарювання,

- інформації про місцезнаходження Книги відгуків та пропозицій і контрольних вагів тощо.

6.6.Для потреб і зручностей продавців та покупців на території ринку господарюючими суб’єктами можуть відкриватися магазини, підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, телефонного зв’язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі.

6.7.На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах (продовольчих, непродовольчих, змішаних ринків) повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів товарів.

6.8.Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог Ветеринарно-санітарних правил для ринків, з обов’язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

6.9.Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, овочевої й квіткової розсади, живих садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи на спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків.

6.10.Місця для продажу продукції (товарів) із транспортних засобів виділяються на спеціально обладнаних та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

6.11.У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів, завіз товарів та механізоване прибирання територій дозволяється лише до відкриття або після закриття ринку.

6.12.Розташування торговельних місць на ринку, торговельно-технологічного обладнання повинно бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та безпечних умов праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.

6.13.Спеціалізовані зони, ряди прилавків (столів) та майданчики обладнаються наочними позначеннями про їх призначення. Усі торговельні місця позначаються номерами.

6.14.3 метою забезпечення соціального захисту населення на ринках організовуються торговельні місця, майданчики, які на пільгових умовах надаються соціально незахищеним громадянам.

7. Ринковий збір і послуги, що надаються продавцям, які торгують на ринках

7.1.За право займання торговельного місця на ринку справляється ринковий збір у порядку, визначеному законодавством, цими Правилами, рішеннями сесії Харківської міської ради.

7.2.Одне торговельне місце на прилавках (столах) дорівнює одному погонному метру. При продажі продукції (товарів) з транспортного засобу, причепу, візка, у тому числі ручного, у контейнерах, кіосках, палатках тощо — вважати одним торговельним місцем — транспортний засіб, причеп, візок, у тому числі ручний, контейнер, кіоск, палатку тощо.

7.3.Продавці на ринках зобов’язані сплатити ринковий збір та платежі за послуги ринку до початку торгівлі. Справляння ринкового збору, плати за утримання торговельного місця в належному стані та інші послуги ринку здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (265/95-ВР) з видачею касових чеків.

7.4.Ринковий збір та інші платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного та рослинного походження до початку торгівлі. Торгівля без документів, які підтверджують сплату ринкового збору, послуг за утримання торговельного місця в належному стані та інших послуг ринку, забороняється. Відповідальність за сплату ринкового збору несуть продавці на ринку та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.

7.5.При справлянні ринкового збору початком торгівлі вважається час, який настає через дві години з початку роботи ринку, а на ринках, де чисельність торговельних місць перевищує 6 тис., початком торгівлі вважається час, який настає через 3 години з початку роботи ринку.

7.6.За письмовою угодою з адміністрацією ринку платники ринкового збору можуть сплачувати ринковий збір через установи банків, на розрахунковий рахунок ринка, підприємства, який містить ринок, в тому числі у вигляді передплати.

7.7.При щоденній сплаті ринкового збору та за утримання торговельного місця документи, які підтверджують сплату (чек), повинні зберігатися продавцем до закінчення роботи, і забороняється передавати іншим особам, які перебувають на ринку.

При авансовій сплаті ринкового збору та за утримання торговельного місця на торговельному місці знаходиться копія письмової угоди (договору оренди тощо).

7.8.За окрему плату продавцям можуть надаватися наступні послуги: бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції у камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, рубання м’яса (рубачами м’яса ринку), утримання торговельного місця у належному стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торговельних послуг тощо.

7.9.3а виданий напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

8. Обов’язки адміністрації ринку

Адміністрація ринку зобов’язана:

8.1.Підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному та протипожежному стані.

8.2.Забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку.

8.3.Оснащувати ринок необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки.

8.4.Дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку.

8.5.Справляти ринковий збір, контролювати його сплату продавцями та перераховувати цей збір до місцевого бюджету в терміни та в обсягах, передбачених чинним законодавством.

8.6.Забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, яка реалізується, засобами вимірювальної техніки і торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм та правил. Не допускати зберігання продукції та сировини тваринного походження на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринків без висновку державної ветеринарної лабораторії на ринках.

8.7.Забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів, здійснювати контроль над дотриманням вимог щодо паркування транспортних засобів.

8.8.Узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил.

8.9.Надавати у користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення.

8.10.Не допускати до продажу товари, які заборонені, створювати належні умови для додержання продавцями правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці. Обладнати спеціалізовані торговельні місця, передбачені для чистки живої риби на продовольчих та сільськогосподарських ринках.

8.11.Надавати продавцям і покупцям інформацію щодо вимог цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил на ринках, правил протипожежної безпеки, рівня цін тощо (стенди, місцеві газети, радіо, листівки).

8.12.Установити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів із відповідними інформаційними табличками та обов’язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку.

8.13.Здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням.

8.14.Забезпечувати дотримання продавцями вимог правил торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Не допускати торгівлі продукцією тваринного походження, що швидко псується, без холодильного обладнання.

8.15.Забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, які надаються продавцям.

8.16.Установлювати розмір плати за видані напрокат речі, який не повинен перевищувати вартості виданих напрокат речей у цінах на момент їх видачі. (Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів.)

8.17.Мати зареєстровані: санітарний журнал, книгу відгуків та пропозицій, які повинні знаходитися у приміщенні адміністрації ринку на видному й доступному місці, а також Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

8.18.Забезпечувати постійне вивезення відходів та сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (із вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торговельних об’єктів і торговельних місць ринку, а також підтримувати в належному санітарному стані торговельні місця та територію ринку впродовж усього робочого дня.

8.19.Забезпечувати регулярне проведення спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезинсекція, дератизація), організаційні заходи по вилову бродячих тварин на території ринку. Інформація про санітарні дні з прибиранням території, приміщень, обладнання та інвентарю вивішується на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.

8.20.Сприяти здійсненню правоохоронними й контролюючими органами діяльності згідно з їх повноваженнями.

8.21.Забезпечувати робітників ринку одягом, який відповідає санітарним вимогам, контролерів нагрудними табличками або спеціальними пов’язками на рукав.

8.22.Передбачити спеціальні зони та обладнати їх необхідним устаткуванням для примірки покупцями одягу та взуття. Для продажу товарів, що були в користуванні, відвести спеціальні місця.

8.23.Представляти продавцям засоби вимірювальної техніки прилади (ваги, гирі), які пройшли перевірку територіальних органів Держстандарту України у встановлені терміни. (Використання побутових засобів вимірювальної техніки на ринку заборонено.)

9. Права адміністрації ринку

Адміністрація має право:

9.1.Визначати вартість основних та додаткових послуг, які надаються торгуючим на ринку в межах граничних розмірів плати за послуги, затверджених згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1978.

9.2.Укладати письмові угоди при наданні продавцям торговельних місць на визначений термін.

У разі незгоди з рішенням адміністрації про припинення дії договору оренди та за рішенням господарського суду відновити право суб’єкта зайняти торговельне місце, з якого раніше здійснювалася торгівля.

9.3.Протягом дня здійснювати оперативний контроль за наявністю у торгуючих необхідних документів.

10. Обов’язки продавців, які здійснюють торгівлю на ринках

Продавці, зобов’язані:

10.1.Використовувати торговельні місця тільки за призначенням.

10.2.На торговельному місці продавця (суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної або фізичної особи) установлюється табличка із зазначенням:

- назви юридичної особи або прізвища, імені та по батькові суб’єкта підприємницької діяльності,

- місцезнаходження, телефону юридичної особи,

- прізвища, ім’я та пo батькові продавця.

На торговельному місці повинні знаходитися копії:

- свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності,

- ліцензії, у разі здійснення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню,

- патенту за фіксованим розміром податку або свідоцтва про сплату єдиного податку,

- угоди про оренду, укладеної з адміністрацією ринку — у разі займання торговельного місця на умовах оренди, а на умовах суборенди — угоди з суб’єктом підприємницької діяльності (орендодавцем),

- інших документів, передбачених цими Правилами.

10.3.Сплачувати ринковий збір та платежі за послуги ринку.

10.4.У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування відшкодувати суб’єкту господарювання завданий збиток з урахуванням внесеної заставної плати.

10.5.Дотримуватися вимог законодавства, в тому числі цих Правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків (z0314-96), Правил продажу продовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗ України від 28.12.94 N 237 (z0009-95) і зареєстрованих у Мінюсті України 17.01.95 за N 9/545, Правил продажу непродовольчих товарів, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 27.05.96 N 294 (z0298-96) і зареєстрованих в Мінюсті України 13.06.96 за N 298/1323, Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, затверджених наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.96 N 369 (z0372-96) і зареєстрованих у Мінюсті України 23.07.96 за N 372/1397, Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, правил протипожежної безпеки, безпеки руху та інших нормативних документів, які регламентують порядок реалізації тієї або іншої групи товарів.

10.6.Надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою й вагою, не палити, не приймати їжу, не розпивати спиртні напої на торговельному місці. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.

10.7.Надавати, на вимогу покупців, висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, які реалізуються, ветеринарно-санітарним нормам.

10.8.3дійснювати розрахунки з покупцями за товари, придбані на ринку у відповідності до встановленого законодавством порядку.

На вимогу покупця продавець (суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, у якому зазначається: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торгового місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця і його підпис. В експлуатаційних документах (інструкція по експлуатації, паспорті, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавець зобов’язаний зробити відмітку про дату продажу.

10.9.У разі продажу покупцю неякісного товару задовольнити його вимоги у відповідності із Законом України «Про захист прав споживачів» (1023-12), а саме: у разі продажу товару з недоліками без попереднього застереження замінити товар на якісний, знизити ціну або одержати назад проданий товар і повернути гроші.

10.1О.При продажі продовольчих товарів, а також при наданні послуг із продажу продовольчих товарів проходити обов’язкове медичне обстеження, результати його заносити до особистих медичних книжок. Особи, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

10.11.Продавці, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, зобов’язані протягом усього періоду роботи мати і на вимогу відповідних органів пред’являти паспорти або інші документи, які їх замінюють.

Продавець, уповноважений юридичною особою (орендарем торговельного місця) здійснювати від його імені продаж товарів, зобов’язаний також пред’являти документ (наказ про прийняття на роботу, трудовий договір або інший договір цивільно-правового характеру), який підтверджує його право здійснювати торговельну діяльність.

11. Права продавців

11.1.Права продавців — орендарів торговельних місць встановлюються відповідними законодавчими актами, письмовою угодою про надання торгового місця.

12. Права споживачів

12.1.Права споживачів визначені Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами.

13. Контроль за роботою ринків

13.1.Контроль за дотриманням цих Правил, вимог та норм, які регламентують торговельну діяльність, здійснюється контролюючими органами, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування, в межах своєї компетенції.

13.2.Контролюючі органи проводять перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність на території ринку, у відповідності до чинного законодавства.

13.3.На ринку ведеться Журнал реєстрації перевірок установленого зразка, до якого усіма контролюючими органами в обов’язковому порядку вносяться записи про проведення та результати перевірки.

14. Відповідальність адміністрації та продавців на ринках

14.1.Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

14.2.Адміністрація ринку несе відповідальність за результати перевірок на ринку та на торговельних місцях (об’єктах), неприйняття діючих мір по усуненню виявлених порушень.

15.Особливості торгівлі продовольчими товарами

15.1.Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил продажу продовольчих товарів, Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.

15.2.Висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку (експертний висновок, етикетка) щодо якості та безпеки продукції у ветеринарному відношенні, наявність документів про сплату ринкового збору і наданих послуг є підставою для заняття продавцем місця на ринку за профілем торгівлі.

15.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації.

Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:

- готові м’ясні вироби і м’ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця тощо промислового виробництва — наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів),

- м’ясо, отримане від забою худоби у власних чи фермерських господарствах — наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств — наявності довідки про клінічний огляд тварин і епізоотичний стан місцевості, виданої установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції, особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявністю висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств — наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

- мед, отриманий від власних або фермерських господарств, при продажі в межах району проживання власника — наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини (за межами району — ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку) та при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва — наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів,

- рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва — при наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- картоплю, овочі, фрукти, у тому числі тропічні, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені гриби окремо від солінь, квашеної та маринованої плодоовочевої продукції — наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- продукцію рослинного походження, яка доставлена для реалізації від власних або фермерських тепличних господарств та має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки — ветеринарного контролю (огляду), а при необхідності — лабораторного дослідження,

- олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди і свіжі гриби — при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,

- солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти — наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі,

- зернові, круп’яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, які розміщені на підставках, стелажах.або піддонах — наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу при наявності копій сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, виданих у встановленому порядку, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

15.4. На ринках забороняється продаж:

- фізичними особами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,

- кондитерских і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м’яса та риби (фарш, котлети, кров’яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м’ясо, риба, ікра та інші консерви), які виготовлені у домашніх умовах,

- готових продуктів тваринного походження промислового виробництва — масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації, та копії документа виробника, яка підтверджує належну якість товару, а також відповідних ветеринарно-санітарних документів, ветеринарного свідоцтва Ф-2 або ветеринарної довідки),

- тварин, риб і рослин, які занесені до Червоної Книги України, дикорослих рослин, в тому числі лікарських, польових квітів,

- тропічних фруктів і овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю,

- зернових, круп’яних продуктів, які забруднені насінням шкідливих бур’янів.

15.5. Продукція тваринного та рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня, яка не зберігалася у холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби — і додатковим лабораторним дослідженням.

16. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

16.1. На ринках дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були у користуванні, крім заборонених для продажу. Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил продажу непродовольчих товарів, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, які регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

16.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

- нові товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, при наявності копій сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, які видані в установленому порядку,

- предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів». Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування,

- косметично-парфумерні вироби при додержанні температурних режимів у місцях, які не доступні попаданню прямих сонячних променів,

- газові плити при наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації, які видані відповідними службами газового господарства,

- транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли усіх типів і моделей, самохідні машини, причепи, напівпричепи, мотоколяски і номерні агрегати до них) — при наявності спеціально виділеного для них місця або створення спеціального ринку згідно з Правилами торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, які затверджені наказом МЗЕЗторгу України від 18.12.95 N 168 та зареєстровані в Мінюсті України 29.12.95 за N 489/1025,

- меблі, одяг і головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари при розміщенні в приміщеннях, які пристосовані для торгівлі цими товарами, на спеціально обладнаних торговельних місцях, спеціалізованих торговельних майданчиках. Реалізація нової побутової техніки при наявності експлуатаційних документів (інструкції по експлуатації, паспорта, гарантійного талона).

- шкури цінних порід звірів, одяг і головні убори з них при відповідному їх маркуванні та при наявності документів, які підтверджують законність їх придбання,

- примірники аудіовізуальних творів і фонограм — через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом товарів,

- ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння при наявності ліцензії,

- пестициди та агрохімікати при наявності ліцензії,

- ліки, лікарські рослини при наявності ліцензії.

16.3.На ринках із продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами при дотриманні вимог законодавства та Правил продажу продовольчих товарів.

16.4.На ринку забороняється продавати:

- вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самозахисту,

- готове армійське спорядження, а також тканини, що використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування,

- білизну зі штампом організацій і підприємств,

- наркотичні засоби,

- пальне для транспортних засобів, керосин, гас, мазут,

- балони з побутовим газом,

- піротехнічні вироби та вибухові засоби,

- порнографічні видання.

Підпис: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради — начальник Головного управління економіки та комунального майна
(Є.Черненко).

печатная версия | обсудить на форуме

Счетчики
Rambler's Top100
Rambler's Top100
Система Orphus
Все права на материалы сайта mediaport.info являются собственностью Агентства "МедиаПорт" и охраняются в соответствии с законодательством Украины.

При любом использовании материалов сайта на других сайтах, гиперссылка на mediaport.info обязательна. При использовании материалов в печатной, телевизионной или другой "офф-лайн" продукции, разрешение редакции обязательно.
Техподдержка: Компания ITL Партнеры: Яндекс цитирования